LAXOLJA 2 varianter fra 212,-

På lager

212,-

Jungfru, Rå och Ren, Hållbar, Färsk, Naturlig, Välsmakande, Minimal lukt.

 

Superfärsk, rå, norsk laxolja, utvecklad för att ge husdjur en naturlig, luktfri fiskolja. Hållbart inköp av utvalda råvaror. Oljan är varsamt separerad från laxkött (spill från laxfiléer) vid låg temperatur. Salmoil Pet kombinerar de naturliga fördelarna med rå olja med renheten från raffinerad olja. Det ursprungliga innehållet av antioxidanter och vitaminer är bibehållen och smak, doft och utseende är som hos raffinerad olja.

 

Vissa faktorer bidrar även till att förbättra effekten. EPA/DHA/DPA är de mest oxidativa och de hälsosammaste fettsyrorna.

 

Salmoil Pet har superfärskhet, måttliga nivåer EPA/DHA/DPA och ett naturligt högt innehåll av astaxantin (verkar som antioxidant), vilket resulterar i en delikat olja med neutral smak/doft och fördelarna från fisk.

 

Biomega Salmoil Pet produceras inom 48 timmar vid låg temperatur. Till skillnad från många andra fiskoljor har Salmoil Pet livsmedelskvalitet genom hela processen från den levande laxen till den levererade oljan. Lång erfarenhet och unik produktionsteknik har kontinuerligt förbättrat den här produkten till att bli det föredragna valet av laxolja till djur. Användning: Fyll i flaskor, i pressat eller blött djurfoder.

 

Undvik direkt solljus, förvara mörkt och vid jämn temperatur.

 

Tillsatta naturliga antioxidanter: 1000 PPM, Duralox (rosmarin + askorbinsyra).

 

Sammansättning: Fria fettsyror <2 %, vatten och föroreningar <0,5 %, färg röd-orange, EPA (20:5 n-3) 2-3 %, DHA (22:6 n-3) 3,5-5 %, DPA (22:5 n-3), ALA 18:3 n-3) 4-5 %, total Omega-3 13-15 %, total Omega 6 13-15 %, summa PUFA 27-30 %, totalt mättade fettsyror 13-15 %, totalt enkelomättade fettsyror 50-55 %, fritt astaxantin 4 mg/kg, totox <15.

 

Näringsinformation per 100 ml (92 000mg):
Energi 828 kcal
Mättat fett 13 800 mg
Totalt Omega-3 fettsyror 13 800 mg
EPA 2 760 mg
DHA 4 600 mg
DPA 1 840 mg
Andra Omega-3 fettsyror 4 600 mg
Andra fettsyror 69 000 mg
Antioxidanter 92 mg eller 180 mg (på begäran)

 

Rekommenderat dagligt antal (ml / dag):

Hundens vikt

Laxolja

(kg)

(ml)

0-5

2,5

5-10

5

10-20

10

20-30

15

30-40

20

40-50

25

50-100

30

> 100

50

 

_____________________________________________________________

 

Virgin, Crude and Pure, Sustainable, Fresh, Natural, Palatable, Minimal smell.

 

Superfresh, crude, Norwegian Salmon Oil; designed to give pets a natural, odorless fish oil. Sustainable sourcing of selected raw materials. The oil is gently separated at low temperature from salmon meat (offcuts from salmon filets).  Salmoil® Pet combines the natural advantages of crude oil, with the purity of refined oil. The original content of natural antioxsidans and vitamins are contained, and the taste, smell and appearance as refined oil.

 

Even more, some factors contribute to enhance the effect. EPA/DHA/DPA are the most oxidative, and the healthy fatty acids.

 

Salmoil® Pet has superfreshness, moderate level of EPA/DHA/DPA and a natural high content of Astaxantin (acting as antioxidant); resulting in a delicate oil with neutral taste/smell and the benefits of fish.

 

Biomega Salmoil® Pet is produced within 48 hrs at low temperature. Unlike many other fish oils, Salmoil® Pet has food grade quality throughout the process from the living salmon to the delivered oil. Long experience and unique production technology has continously improved this product to be the preferred choice of salmon oils to pet. Application: Filling in bottles, In extruded, and in moist pet food.

 

Avoid direct sunlight, store dark, and at stable temperature.

 

Natural antioxidant added: 1000 PPM, Duralox (Rosemary + Ascorbic Acid)

 

Typical composition: free fatty acids <2,0 %, water and impurities <0,5 %, colour red-orange, EPA (20:5 n-3) 2-3 %, DHA (22:6 n-3) 3,5-5 %, DPA (22:5 n-3), ALA 18:3 n-3) 4-5 %, total Omega-3 13-15 %, total Omega 6 13-15 %, sum PUFA 27-30 %, tot. sat. fatty acids 13-15 %, tot. mon. fatty acids 50-55 %, free astaxantihin 4 mg/kg, totox <15.

 

Nutritional information per 100 ml (92 000 mg):
Energy 828 kcal
Total fat 92 000 mg
Saturated fat 13 800 mg
Total Omega-3 fatty acids 13 800 mg
EPA 2 760 mg
DHA 4 600 mg
DPA 1 840 mg
Other Omega-3 fatty acids 4 600 mg
Other fatty acids 69 000 mg
Antioxidants 92 mg or 180 mg (upon request)